آشنایی

"ای ستاره ما سلاممان بهانه است"

بهانه‌ای برای سفر به اندیشه‌های آدمی

سلام ستاره‌ها

یادمه اول دبیرستان که بودم عکس آدامسهای love is رو توی یه دفترچه جمع کرده بودم. این مجموعه به زبان انگلیسی بود و من اونارو ترجمه میکردم. حالا میخوام با کمک هم یه مجموعه فارسی از اون درست کنیم.

عشق یعنی:خوشحال شدن از خوشحالی اون و ناراحت شدن از ناراحتی اون

/ 0 نظر / 7 بازدید